AFRONTAMENT “Són els esforços cognitius i conductuals que canvien constantment per a controlar les demandes específiques externes i/o internes que carreguen o excedixen els recursos de la persona”.  Modes d’afrontament: 1-    Confrontació: accions directes 2-    Distanciament: separar-se de la situación 3-    Autocontrol: regular els sentiments i accions 4-    Busca de suport social: buscar consell, informació...