Posts Tagged 'assertivitat'

L’ASSERTIVITAT, els teus drets i necessitats

L’ASSERTIVITAT, els teus drets i necessitats

L’ASSERTIVITAT, els teus drets i necessitats La forma d’interaccionar amb els altres pot convertir-se en una font considerable d’estrés en la vida. L’entrenament assertiu permet aprendre a defendre els nostres drets i necessitats d’una forma adequada, sense ferir a l’altre ni ser agredit. L’assertivitat és una habilitat social, per tant es pot aprendre amb l’entrenament adequat. El primer pas en l’entrenament assertiu és identificar els tres estils bàsics possibles en tota conducta interpersonal:          Estil agressiu.  La …

Autoestima Social

Autoestima Social

AUTOESTIMA SOCIAL Dins dels defectes que podem tindre en l’àrea d’autoestima social els més comuns són la recerca d’aprovació externa i la falta d’assertivitat. Anem a analitzar-les: Recerca d’aprovació externa Un dels defectes més comuns que destrueïxen l’autoestima és la necessitat d’aprovació dels altres, ja que anteposem l’opinió que tenen els altres de nosaltres a la nostra  pròpia. En primer lloc hem d’entendre que la recerca d’aprovació externa és un desig més que una necessitat, a tots ens agrada que …